Chata Bumbálka

Aktualizovali jsme fotogalerii, domlouváme na květen pana kominíka a chystáme na Velikonoce společenskou akci "Zahájení pracovní sezóny". Aktuální informace najdete na FB https://www.facebook.com/Bumbalkachata

Také jsme se po dlouhé úvaze rozhodli, že pro soukromý pobyt s rodinou bude možné rezervovat Bumbálku během školního roku nejdříve 14 dní před požadovaným termínem. Rádi bychom, aby sloužila hlavně dětským oddílům k akcím, případně oddílovým vedoucím k tmelení kolektivu. Toto omezení neplatí pro "komínové pobyty". Děkujeme za pochopení.

 

 

Main menu